Impressum i kontakt

Naziv elektroničke publikacije: Nautička patrola

Opis: Portal za nautiku i nautički turizam

Izdavač: Geromar d.o.o.

Početak objavljivanja: 12. 4. 2022.

ISSN 2939-1075

Glavni urednik: Mladen Gerovac

Kontakti redakcije:

E-mail: geronautika@gmail.com

Telefonski kontakt: + 385 92 372 1 777

Poštanska adresa: Portal Nautička patrola, Zdenci 3/1, 10437 Sveta Nedelja, Hrvatska

Suradnici: Agatha Borošak, Milan Ilić, Frane Kinkel, Marija Filipaj, Robert Kaštelan

NAPOMENA AUTORIMA:

Tekstovi, fotografije, audio i video snimke dostavljene redakciji Nautička patrola za objavu se ne vraćaju autorima. Redakcija odlučuje o objavi te zadržava pravo kraćenja i uredničke obrade teksta, fotografija i video snimaka. Izdavač portala Nautička patrola nije dužan isplatiti naknadu za objavu tekstova, fotografija, audio i video snimaka dostavljenih redakciji Nautička patrola.

PRAVILA PRENOŠENJA TEKSTOVA:

Fotografije, audio i video snimke i tekstovi s portala Nautička patrola vlasništvo su tvrtke Geromar d.o.o. i zaštićeni su Zakonom o autorskim pravima.

Fotografije, audio i video snimci i tekstovi smiju se prenositi samo uz pisanu dozvolu izdavača Geromar d.o.o.

Dozvoljeno je citiranje pojedinih dijelova tekstova (do maksimalno 600 znakova) uz navođenje imena autora, naziva portala Nautička patrola i umetanje linka na izvorni tekst na portalu Nautička patrola koji se prenosi.

NAPOMENE ČITATELJIMA:

Redakcija ne odgovara za sadržaj oglasa koji se prikazuju na stranicama portala Nautička patrola.

IZJAVA O ODRICANJU OD ODGOVORNOSTI:

Stavovi izraženi u člancima na portalu Nautička patrola su stavovi autora, a ne redakcije i izdavača te stoga redakcija niti izdavač ne snose odgovornost za njih.

Izdavač portala Nautička patrola niti autori članaka ne snose pravnu niti materijalnu štetu za nikakvu eventualnu štetu koji bilo koji čitatelj može imati.

Datum zadnje izmjene impressuma: 1. 12. 2022.

Partnerski portali: Dobar život, ZG Target