Uvjeti pretplate na Premium sadržaj

I. OPĆE ODREDBE

Geromar d.o.o., Zdenci 3/1, 10437 Bestovje, OIB: 59222169394 nakladnik je web stranice Nautička patrola te pruža uslugu digitalne pretplate na sadržaj objavljen na stranici www.nauticka-patrola.hr

Sklapanjem Ugovora o digitalnoj pretplati Nautička patrola Premium s tvrtkom Geromar d.o.o. prihvaćate ove Opće uvjete i pravila korištenja, koji se smatraju sastavnim dijelom Ugovora, te ste obvezni pridržavati se ovdje navedenih odredbi.

II. SKLAPANJE UGOVORA O PRETPLATI

Pretplatnički odnos zasniva se sklapanjem Ugovora između Geromara d.o.o. i Pretplatnika, a predmet Ugovora je obveza pružanja Pretplatniku neograničeno čitanje tekstova Premium Nautička patrola uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene pretplate. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada je Pretplatniku uspješno terećena bankovna kartica ili drugi transakcijski račun koji je odabrao za plaćanje povodom potvrde kupnje pretplate. Ugovor stupa na snagu i obvezuje Geromar d.o.o. i Pretplatnika od dana kada je sklopljen.

Pretplatnik prihvaćanjem ovih Općih uvjeta izjavljuje da, u skladu s odredbama članka 79. stavka 13. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), pristaje da ispunjenje ugovora započne u trenutku potvrde kupovine pretplate i uspješnog terećenja bankovne kartice Pretplatnika odnosno naplate s drugog transakcijskog računa kojeg je Pretplatnik odabrao za plaćanje, te da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora.

III. USLUGA PREMIUM NAUTIČKA PATROLA

Geromar d.o.o. putem usluge Premium Nautička patrola (u daljnjem tekstu: Usluga) omogućuje Pretplatnicima neograničen pristup web portalu www.nauticka-patrola.hr.

Usluga uključuje sve članke s oznakom PREMIUM (ekskluzivne reportaže, vijesti, analize, feljtone, peljare, intervjue, video, fotogalerije..).

IV. OBVEZE I PRAVA PRETPLATNIKA

Pretplatnik je obvezan za potrebe sklapanja Ugovora proći postupak registracije na web portal Nautička patrola i pritom unijeti istinite podatke.

Nakon postupka registracije, Pretplatnik dobiva na korištenje korisničko ime i lozinku za potrebe autorizacije pristupa Usluzi te je dužan čuvati iste od neovlaštenog korištenja.

Pretplatnik je odgovoran za sve posljedice koje nastanu uslijed neovlaštenog korištenja njegovog korisničkog imena i lozinke.

Pretplatnik je dužan bez odgađanja prijaviti Geromaru d.o.o. svako neovlašteno korištenje njegovog korisničkog imena i lozinke.

U slučaju da Pretplatnik koristi Uslugu protivno ovim Općim uvjetima, Geromar d.o.o. je ovlašten privremeno onemogućiti Pretplatniku pristup Usluzi, odnosno sastavnim dijelovima Usluge.

Pretplatnik je dužan bez odgađanja prijaviti Geromaru d.o.o. svaku promjenu podataka koje je naveo prilikom registracije te je odgovoran za njihovu točnost.

Pretplatnik mora u svom internet pregledniku omogućiti kolačiće (cookies) kako bi mogao koristiti Uslugu u punom opsegu.

V. OBVEZE I PRAVA GEROMARA D.O.O.

Geromar d.o.o. zadržava pravo izmjene i/ili uklanjanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg sadržaja na web portalu Nautička patrola bez obveze prethodne najave Pretplatnicima.

Geromar d.o.o. ne odgovara za neovlašteno korištenje korisničkog imena i lozinke Pretplatnika i nije dužan nadoknaditi Pretplatniku bilo kakvu štetu koja nastane temeljem takvog neovlaštenog korištenja.

Geromar d.o.o. može onemogućiti pristup Usluzi svakom Pretplatniku kod kojeg utvrdi neovlaštenu uporabu korisničkog imena i lozinke.

Geromar d.o.o. ne odgovara Pretplatniku za štetu koja istome nastane u slučaju privremenog onemogućavanja pristupa Usluzi ili trajnog raskida Ugovora u slučaju kršenja ovih Općih uvjeta.

Geromar d.o.o. ne odgovara za funkcionalnost hardware i software opreme koju Pretplatnik koristi za pristup Usluzi (npr. internet preglednik, pristup internetu itd.)

Geromar d.o.o. ne odgovara Pretplatniku u slučaju privremene nemogućnosti pristupa Usluzi uslijed nužnog održavanja sustava ili tehničkih poteškoća koje nisu uzrokovane od strane Geromara d.o.o.

Promjena cijena pretplate koja nastane nakon sklapanja Ugovora s Pretplatnikom neće se primjenjivati na taj Ugovor.

VI. ZLOUPORABA I NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE

Neovlaštenim korištenjem korisničkog imena i lozinke smatra se svako korištenje od strane treće osobe, odnosno od strane osobe različite od osobe Pretplatnika.

VII. TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

Ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme traje do trenutka raskida od strane Geromar d.o.o. ili Pretplatnika na način opisan u ovoj glavi Općih uvjeta.

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom ugovorenog perioda.

Ugovor prestaje i u slučaju prijevremenog raskida od strane Pretplatnika ili Geromar d.o.o.

Geromar d.o.o. može prijevremeno raskinuti Ugovor u slučaju kršenja ovih Općih uvjeta od strane Pretplatnika.

Pretplatnik može prijevremeno raskinuti Ugovor slanjem zahtjeva sa korisničkog profila Pretplatnika kod pretplate na neodređeno vrijeme (mjesečni obnavljajući pristup), odnosno slanjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu geromar.office@gmail.com kod pretplate na određeno vrijeme (npr. godišnji pristup).

VIII. PLAĆANJE I POPUSTI

Plaćanje Usluge izvršava se putem bankovnih kartica (VISA, Maestro, MasterCard), PayPal računa ili na drugi način odabran od strane Preptlatnika na poveznici prilikom otvaranja Premium članaka na portalu Nautička patrola.

U slučaju da Pretplatnik želi kupiti više digitalnih pretplata istovremeno ili želi pokloniti trećoj osobi digitalnu pretplatu Večernji list Premium treba se obratiti Geromaru d.o.o. na e-mail adresu geromar.office@gmail.com.

Pretplatnik je obvezan pridržavati se ugovorenih rokova i načina plaćanja pretplate. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Geromar d.o.o. ima pravo obustaviti daljnje pružanje Usluge do podmirenja dospjele neplaćene cijene. U slučaju kašnjenja s plaćanjem dužeg od 7 (sedam) dana, Geromar d.o.o. ima pravo raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, bez otkaznog roka. Pretplatnik je u svakom slučaju prekida pretplatničkog odnosa dužan podmiriti račun za Uslugu pruženu do trenutka raskida.

IX. AUTORSKA PRAVA

Geromar d.o.o. je nositelj autorskih prava na cjelokupnom sadržaju (tekstualni, video i audio) koji je izrađen od strane Geromar d.o.o. i koji je objavljen na web portalu Nautička patrola u vlasništvu Geromar d.o.o.

Svako neovlašteno korištenje autorskog materijala u vlasništvu Geromar d.o.o. (umnožavanje, distribuiranje trećim osobama itd.) od strane Pretplatnika, a bez prethodne pisane dozvole Geromar d.o.o., predstavlja povredu autorskih prava.

U slučaju povrede autorskih prava, Geromar d.o.o. je ovlašten pokrenuti protiv Pretplatnika sudski postupak za prestanak povrede autorskih prava i plaćanje naknade za neovlašteno korištenje.

X. IZMJENE OPĆIH UVJETA I PRAVILA KORIŠTENJA

Geromar d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta u svakom trenutku, bez potrebe prethodne najave Pretplatniku.

Geromar d.o.o. ne odgovara za posljedice proizašle izmjenom ovih Općih uvjeta.

Sve izmjene ovih Općih uvjeta stupaju na snagu danom objave izmjenjenih Općih uvjeta na web portalu Nautička patrola.

XI. REKLAMACIJE

Pretplatnik ima pravo podnijeti pisani prigovor koji može dostaviti Geromaru d.o.o. putem pošte na adresu Zdenci 3/1, 10437 Bestovje ili putem e-maila na adresu geromar.office@gmail.com.

Geromar d.o.o. se obvezuje dostaviti Pretplatniku odgovor na prigovor najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

XII. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narovne novine br. 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Geromar d.o.o.,

Zdenci 3/1

10437 Bestovje

Datum zadnje izmjene: 14.4.2022.