Aktualno

DALMATIA BOAT SHOW: Novi nautički sajam u Marini Baotić, 18. do 21. 4. 2024.

Od 18. do 21. 4. 2024. u Marini Baotić...

POZIV VINOLJUPCIMA Smotra istarskih vina u Gračišću, 1. 4. 2024.

Već 29 godina tradicionalno svakog Uskrsnog ponedjeljka u malom...

CROATIA NAUTIC SHOW, Marina Kaštela, 18-21. 4. 2024: 35 tvrtki predstavlja 80 brodova

U Marini Kaštela održava se od 18. do 21....

Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš ACI marine Rijeka traje do 5. siječnja 2023.

Predviđeni kapacitet marine je 226 plovila u moru, gradit će se nova crpka za gorivo, izgraditi most preko Mrtvog kanala. Donosimo Studiju utjecaja na okoliš luke nautičkog turizma Porto Baroš - NETEHNIČKI SAŽETAK za preuzimanje (PDF)

Proteklih dana u Rijeci se promovira projekt ACI marine Rijeka, kako je tvrtka ACI Gitone najavila da će nazvati marinu u luci Porto Baroš za koju su dobili koncesiju. Tako je u ponedjeljak 19. prosinca 2022. održana konferencija “Transformacija Rijeke” u organizaciji Novog lista, a čiji su partneri/sponzori bili ACI, Bina Istra, Hrvatske cesta, HŽ Infrastruktura i Lučka Uprava Rijeka. Glavni govornik na konferenciji bio je ministar mora, prometa i infrastukture Oleg Butković, koji je najavio veliki investicijski ciklus u luci Rijeka 2023. godine te luksuznu marinu Porto Baroš bi se također trebala početi graditi sljedeće godine, uz očekivani završetak 2024.

U srijedu 21. prosinca je u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održano potom i javno izlaganje o Studiji o utjecaju na okoliš luke nautičkog turizma Porto Baroš, kao dio javne rasprave koja traje do 5. siječnja 2023. godine.

Pregledna karta luka Porto Baroš gradnja nove marine Izvor Vlada
Pregledna karta luka Porto Baroš gradnja nove marine / Izvor: Vlada RH
Planirani izgled ACI marine Rijeka
Planirani izgled ACI marine Rijeka / Izvor: ACI

Predviđeni kapacitet marine je 226 plovila u moru, gradit će se nova crpka za gorivo, izgraditi most preko Mrtvog kanala

“U luci Porto Baroš previđena je izgradnja nove luke nautičkog turizma, koju je investitor, tvrtka ACI GITONE, nazvala ACI marina Rijeka. Projektom je predviđena rekonstrukcija, prenamjena, dogradnja i nadogradnja postojećih građevina, kao i izgradnja novih građevina. Prostorno-planskom dokumentacijom planirana je luka nautičkog turizma Porto Baroš definirana je kao građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku, a Generalnim urbanističkim planom grada Rijeke određen je obuhvat kopnenog i morskog dijela marine veličine 10,5 hektara. Nova luka nautičkog turizma je planirana da zadovolji sve kriterije za kategorizaciju marine 5 sidara, uz primjenu suvremenih tehnologija u pogledu sigurnosti korisnika, zaštite okoliša i održivog razvoja. Predviđeni kapacitet marine iznosi ukupno 226 plovila u moru. Zapuštenost prostora u centralnom dijelu gradske luke i samog Grada Rijeke nameće potrebu hitne obnove i prenamjene ovog značajnog prostora. U građevinskom smislu nema većih zahvata, osim izgradnja mosta preko Mrtvog kanala koji povezuje dva razdijeljena područja luke, manja obalna konstrukcija te produžetak postojećeg lukobrana. Što se tiče nadgradnje kompleks derutnih objekata se rekonstruira, dijelom gradi novi i sve skupa dovodi u funkcionalnu svrhu. Prenamjena lučkog prostora iz jedne neadekvatne teretne luke u luku nautičkog turizma prepoznata je kroz razvojnu koncepciju i sadržano u svim važećim prostornim planovima“, stoji u zaključku studije, te se dodaje:

„Realizacija ovog zahvata je ujedno i realizacija zahtjeva prostornih planova. Sagledavajući prirodne značajke okoliša, odnose spram urbanog prostora, stanovništva, krajobraza, kulturno-povijesnih odnosa te novih utjecaja koji mijenjaju prostorne odnose, izgradnja luke nautičkog turizma donosi veliki pozitivan utjecaj u uži i širi prostor zahvata te čini okosnicu u realizaciji ostalih planskih ciljeva koji se odnose na razvoj obalnog pojasa, putničke obale, područja Delte i dr. Priobalno područje Grada Rijeke i područje Kvarnera ovim zahvatom dobiva jednu modernu i funkcionalnu luku nautičkog turizma koja slijedi najviše svjetske standarde i omogućuje daljnji razvoj nautičkog turizma uz visoki nivo uslužnosti. Postojeće stanje luke Porto Baroš je neodrživo i realizacija ovog zahvata u potpunosti pozitivno mijenja cjelokupno stanje“.

Građani i zainteresirana javnost svoje primjedbe, mišljenja i sugestije mogu na Studiju utjecaja na okoliš u pismenom obliku uputiti do 5. siječnja na mail vjekoslava.hrvatin@pgz.hr ili poštom na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva 10, s naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš luke nautičkog turizma Porto Baroš, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija.

Studiju utjecaja na okoliš luke nautičkog turizma Porto Baroš – NETEHNIČKI SAŽETAK u PDF-u možete preuzeti u članku ispod teksta, a tehničku studiju potražite na ovom linku Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolis-i-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/procjena-utjecaja-na-okolis-puo-spuo/procjena-utjecaja-zahvata-na-okolis-puo-4014/4014

Novo

DALMATIA BOAT SHOW: Novi nautički sajam u Marini Baotić, 18. do 21. 4. 2024.

Od 18. do 21. 4. 2024. u Marini Baotić...

Ljudi koji su ACI marinama udahnuli dušu

Ovo su sjećanja i svjedočenja zaposlenika koji su od...

BORIS GAŠPERINI, direktor ACI marine Umag: Gost je – kralj!

Marina je sasvim promijenila Umag i odnos tamošnjih ljudi...

ACI MARINA JEZERA: Najzaslužniji čovjek što su Jezera dobila marinu je – Drago Pirija

Drago Pirija, najzaslužniji čovjek što su Jezera dobila marinu,...

Ljudi koji su ACI marinama udahnuli dušu

Ovo su sjećanja i svjedočenja zaposlenika koji su od prvih dana svojim predanim radom u marinama udahnuli život cijelom ACI-ju. Ovo su i priče...

BORIS GAŠPERINI, direktor ACI marine Umag: Gost je – kralj!

Marina je sasvim promijenila Umag i odnos tamošnjih ljudi prema njoj. U početku je bilo dosta otpora, a kada je marina proradila, vjerojatno je...

ALIDA CRVELIN, prva direktorica jedne ACI marine: „ACI mi je kao druga obitelj“

Cijela životna priča Alide Crvelin povezana je s ACI-jem. Sudbina joj je bila predodređena već kada je iz svojih rodnih Jezera na Murteru krenula...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here