Aktualno

ISTRA: Dan otvorenih vinskih podruma, 26. 5. 2024. – Popis vinarija

Posljednje nedjelje u svibnju, 26.5. 2024. posjetiteljima će i...

OPATIJA: Glazbeni vremeplov kroz 20. stoljeće RetrOpatija, 27-29. 6. 2024.

Opatija je mjesto s najdužom turističkom tradicijom u Hrvatskoj....

Vlada NP-u Kornati produljila rok i smanjila naknadu za koncesiju za uređenje 223 sidrena mjesta

Kao i mnogi, i oni su se "izvukli" na koronu, iako je tek počela kad je njima istekao rok u kojm nisu postavili niti jedno od predviđenih 223 sidrišnih mjesta. Dosadašnje dugove za koncesiju moraju državi platiti uz zateznu kamatu.

Nacionalnom parku Kornati današnjom je odlukom Vlade produljen rok za postavljanje sidrenog sustava na 19 lokacija sa 223 sidrena mjesta do 13. ožujka 2026. godinena. Svrha uređenje sidrišta je zaštita okoliša u Nacionalnom parku, a sidrenje se neće naplaćivati, što su bili argumenti da Vlada Nacionalnom parku Kornati smanji naknadu za koncesiju sa 0,13 EUR po kvadratnom metru zauzete površine morskog dobra na 0,13 EUR po kvadratnom metru.

Koncesiju je Javna ustavova Nacionalni park Kornati dobila u svrhu postavljanja i upotrebe sidrenog sustava na razdoblje 20 godina odlukom Vlade od 24. siječnja 2018. godine. Tom odlukom bili su dužni u roku od 24 mjeseca, dakle do 13. ožujka 2020. godine dovršiti postavljanje 223 sidrena mjesta na 19 lokacija. U zadanom roku nisu postavili niti jedno sidreno mjesto

Tek tijekom 2021. godine su kroz dva INTERREG projekta postavili 58 sidrenih mjesta u ukupno 5 sidrišnih vala.

Kao i mnogi drugi, i oni se “izvukli” na koronu, iako je tek počela kad je njima istekao rok u kojm nisu postavili niti jedno od predviđenih 223 sidrišnih mjesta

S izgovorom da su izgubili planirani izvor financiranja u okviru projekta “REDIVIVA KURNATA – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u Nacionalnom parku Kornati”, koji ugovor im je raskinut kao posljedica Covid-19 krize , zbog čega su im bili smanjeni prihodi pa nisu bili u mogućnosti niti podmiriti koncesijsku naknadu, tražili su od Vlade da im se koncesija produži. Preostalih 165 sidrenih mjesta u 14 sidrišnih vala planiraju postaviti u sljedeće dvije godine.

Iako je opće poznato da je pandemiju u Hrvatskoj odlukom ministra zdravstva Vilija Beroša proglašena 11. ožujka 2020. godine, kad su prema ugovoru već trebala biti postgavljena sva 223 sidrena mjesta na 19 lokacija, i NP “Kornati” su se “izvukli” na koronu.

“Svrha predmetne koncesije je zaštita okoliša, a ne gospodarsko korištenje pomorskog dobra. Postavljanjem sidrenih sustava s bušenim sidrima za privez plovila, koji služe isključivo radi organizacije sidrenja u Nacionalnom parku Kornati i osiguranja mjera zaštite prirode i okoliša, planira se zaštititi i očuvati biocenoza morskog dna u uvalama u kojima se i sada intenzivno sidri. Na taj način se neposredno utječe na poboljšanje sigurnosti plovidbe i stanja morskog dna, ali i osigurava sigurnost posjetitelja, kapacitet Parka i kvalitetnije upravljanje posjećivanja. S ciljem zaštite javnog interesa i učinkovitog upravljanja morskim zaštićenim područjem kojim Javna ustanova Nacionalni park Kornati upravlja, potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri spriječiti štetu na morskom ekosustavu koji predstavlja 3/4 površine Nacionalnog parka Kornati. Zbog činjenice da Javna ustanova Nacionalni park Kornati kao koncesionar ne smije naplaćivati korištenje sidrišta, dodijeljena je koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra”, stoji u obrazloženju odluke Vlade od 5. siječnja 2023. godine.

Naknada za koncesiju smanjena im je na simboličnu naknadu: umjesto 0,13 EUR na 0,07 EUR.

” Smanjivanje iznosa koncesijske naknade neće niti može dovesti u neravnopravan položaj sve ostale koncesionare na pomorskom dobru, budući da predmetna koncesija nije namijenjena za gospodarsko korištenje pomorskog dobra. Naime, posjetitelji Nacionalnog parka Kornati korištenje sidrenog sustava neće plaćati. Nadalje, po završetku postavljanja svih sidrenih sustava zabranit će se sidrenje vlastitim sidrenim sustavom u Nacionalnom parku Kornati iz čega jasno proizlazi namjera predmetne koncesije, a to je zaštita prirode”, obrazlaže Vlada.

Odluka Vlade je i da Javna ustanova Nacionalni park Kornati izradi dinamički plan dovršetka projekta postavljanja ekoloških sidrišta koji će biti sastavni dio dodatka br. 1 Ugovora o koncesiji te da plati dug prema državi, odnosno nepodmirene naknade za koncesiju zajedno sa zakonskom zateznom kamatom sa stanjem na današnji dan.

Dakle, ako Nacionalni park Kornati ne plati dug, ostaju bez koncesije. A kad se dug plati, potpisuju Ugovor o koncesiji s utvrđenim rokovima izvedbe pojedinih etapa postavljanja sidrišta do 13. ožujka 2026. godine.

Novo

ISTRA: Dan otvorenih vinskih podruma, 26. 5. 2024. – Popis vinarija

Posljednje nedjelje u svibnju, 26.5. 2024. posjetiteljima će i...

OPATIJA: Glazbeni vremeplov kroz 20. stoljeće RetrOpatija, 27-29. 6. 2024.

Opatija je mjesto s najdužom turističkom tradicijom u Hrvatskoj....

NAJBOLJI IZBOR ZA VIKEND: Festival mlade janjetine i besplatni koncert Psihomodo Popa, Crna ovca, Baška na Krku, 17-19.5.2024.

Baška priprema jedinstveni maštoviti obiteljski vikend program. Od 17....

ISTRA: Dan otvorenih vinskih podruma, 26. 5. 2024. – Popis vinarija

Posljednje nedjelje u svibnju, 26.5. 2024. posjetiteljima će i ove godine vrata svojih podruma otvoriti više od 40 istarskih vinarija i destilerija. Bit će...

OPATIJA: Glazbeni vremeplov kroz 20. stoljeće RetrOpatija, 27-29. 6. 2024.

Opatija je mjesto s najdužom turističkom tradicijom u Hrvatskoj. Prve čari tog kvarnerskog bisera podno Učke otkrio je riječki patricij Iginio Scarpa koji je...

NAJBOLJI IZBOR ZA VIKEND: Festival mlade janjetine i besplatni koncert Psihomodo Popa, Crna ovca, Baška na Krku, 17-19.5.2024.

Baška priprema jedinstveni maštoviti obiteljski vikend program. Od 17. do 19. svibnja u tom lijepom, povijesnom i po mnogo čemu znamenitom mjestu na otoku...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here