Aktualno

DALMATIA BOAT SHOW: Novi nautički sajam u Marini Baotić, 18. do 21. 4. 2024.

Od 18. do 21. 4. 2024. u Marini Baotić...

POZIV VINOLJUPCIMA Smotra istarskih vina u Gračišću, 1. 4. 2024.

Već 29 godina tradicionalno svakog Uskrsnog ponedjeljka u malom...

CROATIA NAUTIC SHOW, Marina Kaštela, 18-21. 4. 2024: 35 tvrtki predstavlja 80 brodova

U Marini Kaštela održava se od 18. do 21....

Vlada usvojila Nacrt prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Naknada za koncesiju za korištenje sportske luke neće biti određena u dvostukom iznosu * Nema ograđivanja plaža. Cijela plaža mora biti dostupna svima.

Vlada je na 181. sjednici održanoj 29. 12. 2022. usvojila Nacrt prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je izradilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, te će se u ovom obliku zakon proslijediti u saborsku proceduru na daljnju raspravu i glasovanje. Zakonom se određuju pojam i pravni status pomorskog dobra, zaštita pomorskog dobra, određivanje njegovih granica, evidencija i upis pomorskog dobra u katastru i zemljišnoj knjizi, imovinskopravna pitanja, upravljanje, upotreba pomorskog dobra, koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, morske plaže, sidrišta i privezišta, pojam i razvrstaj morskih luka, lučko područje, lučke djelatnosti, luke otvorene za javni promet i osnivanje lučkih uprava, luke posebne namjene te nadzor nad provedbom ovog Zakona.

Ministarstvo mora, prometa i veza provelo je postupak Javnog savjetovanja za zainteresiranom javnošću od 17. 11. do 17. 12 2022., a neki od prijedloga uneseni su i u nacrt zakona. Primjerice, prihvaćeno je:

#1. Naknada za koncesiju za korištenje sportske luke neće biti određena u dvostukom iznosu.

#2. Nema ograđivanja plaža. Cijela plaža mora biti dostupna svima, bez obzira na to tko njome upravlja. Dio plaže koji se smije gospodarski koristiti je najviše 70%.

#3. Nasipavanje je dozvoljeno isključivo neonečišćenim geološkim materijalom, a koji se utvrđuje lokacijskom dozvolom

#4. Koncesijska odobrenja za plaže će se davati na rok od 5 godina.

# 5. Jedinica lokalne samouprave uvijek ima pravo isključiti sve plaže na svom području iz sustava koncesioniranja putem Plana upravljanja pomorskim dobrom koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

#6. Rješenje o određivanju granice pomorskog dobra je deklaratoran akt kojim se utvrđuje koji dio kopna jest pomorsko dobro koje jest po samom zakonu. Odredbe o određivanju granice na inicijativu treće osobe će se brisati.

#7. Ne može se steći založno pravo na pomorskom dobru. Zalog na koncesiji nije zalog na općem dobru nego zalog na pravu obavljanja gospodarske djelatnosti.

#8. Plaže moraju biti dostupne svima uključujući i osobama s invaliditetom.

#9. Promijenjeni su nazivi uređene morske plaže vezano uz gospodarske objekte u članku 82. koji sada glasi:

“S obzirom na funkciju i model upravljanja uređene morske plaže su:

  • javna morska plaža
  • morska plaža ispred hotela, kampa i turističkog naselja
  • morska plaža za posebne namjene.”

Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je usvojila Vlada u PDF-u možete preuzeti ovdje:

Novo

DALMATIA BOAT SHOW: Novi nautički sajam u Marini Baotić, 18. do 21. 4. 2024.

Od 18. do 21. 4. 2024. u Marini Baotić...

Ljudi koji su ACI marinama udahnuli dušu

Ovo su sjećanja i svjedočenja zaposlenika koji su od...

BORIS GAŠPERINI, direktor ACI marine Umag: Gost je – kralj!

Marina je sasvim promijenila Umag i odnos tamošnjih ljudi...

ACI MARINA JEZERA: Najzaslužniji čovjek što su Jezera dobila marinu je – Drago Pirija

Drago Pirija, najzaslužniji čovjek što su Jezera dobila marinu,...

POZIV VINOLJUPCIMA Smotra istarskih vina u Gračišću, 1. 4. 2024.

Već 29 godina tradicionalno svakog Uskrsnog ponedjeljka u malom drevnom istarskom gradiću Gračišću nedaleko Pazina održava se velika Smotra vina središnje Istre. Ovogodišnji Uskršnji...

Marija Blašković Krizmanić, 15 godina na čelu financija sustava ACI: “ACI je uvijek poslovao dobro”

Duša svake investicije i uspješne organizacije su – financije. A ACI je i tu imao sreće. ACI-jev Sektor ekonomsko-financijskih poslova od početka 1.7.1983. sve...

Emilio Vlačić: Kako su zbog straha JNA od stranih špijuna na jahtama skraćeni gatovi ACI marine Pula

Emilio Vlačić bio je uključen u projekt ACI od samog početka. Prije nego što je ušao u politiku, 15 je godina radio u pulskom...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here