Aktualno

Nezaboravni gost Nautičke patrole: Mirno počivaj Staki

Mirno počivaj Staki, ostao si s nama, nosimo te...

POREČ: Sajam vina Vinistra 2023, 5.-7. 5. (Mapa izlagača i program događanja)

Vinistra, najatraktivnija i najstarija istarska izložba vina otvara se...

Vrsar: Promotivna ponuda istarskih specijaliteta u 7 restorana i konoba, 5.-14.5

Od petaka 5. 5. 2023. u Vrsaru počinje već...

Vlada usvojila Nacrt prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Naknada za koncesiju za korištenje sportske luke neće biti određena u dvostukom iznosu * Nema ograđivanja plaža. Cijela plaža mora biti dostupna svima.

Vlada je na 181. sjednici održanoj 29. 12. 2022. usvojila Nacrt prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je izradilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, te će se u ovom obliku zakon proslijediti u saborsku proceduru na daljnju raspravu i glasovanje. Zakonom se određuju pojam i pravni status pomorskog dobra, zaštita pomorskog dobra, određivanje njegovih granica, evidencija i upis pomorskog dobra u katastru i zemljišnoj knjizi, imovinskopravna pitanja, upravljanje, upotreba pomorskog dobra, koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, morske plaže, sidrišta i privezišta, pojam i razvrstaj morskih luka, lučko područje, lučke djelatnosti, luke otvorene za javni promet i osnivanje lučkih uprava, luke posebne namjene te nadzor nad provedbom ovog Zakona.

Ministarstvo mora, prometa i veza provelo je postupak Javnog savjetovanja za zainteresiranom javnošću od 17. 11. do 17. 12 2022., a neki od prijedloga uneseni su i u nacrt zakona. Primjerice, prihvaćeno je:

#1. Naknada za koncesiju za korištenje sportske luke neće biti određena u dvostukom iznosu.

#2. Nema ograđivanja plaža. Cijela plaža mora biti dostupna svima, bez obzira na to tko njome upravlja. Dio plaže koji se smije gospodarski koristiti je najviše 70%.

#3. Nasipavanje je dozvoljeno isključivo neonečišćenim geološkim materijalom, a koji se utvrđuje lokacijskom dozvolom

#4. Koncesijska odobrenja za plaže će se davati na rok od 5 godina.

# 5. Jedinica lokalne samouprave uvijek ima pravo isključiti sve plaže na svom području iz sustava koncesioniranja putem Plana upravljanja pomorskim dobrom koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

#6. Rješenje o određivanju granice pomorskog dobra je deklaratoran akt kojim se utvrđuje koji dio kopna jest pomorsko dobro koje jest po samom zakonu. Odredbe o određivanju granice na inicijativu treće osobe će se brisati.

#7. Ne može se steći založno pravo na pomorskom dobru. Zalog na koncesiji nije zalog na općem dobru nego zalog na pravu obavljanja gospodarske djelatnosti.

#8. Plaže moraju biti dostupne svima uključujući i osobama s invaliditetom.

#9. Promijenjeni su nazivi uređene morske plaže vezano uz gospodarske objekte u članku 82. koji sada glasi:

“S obzirom na funkciju i model upravljanja uređene morske plaže su:

  • javna morska plaža
  • morska plaža ispred hotela, kampa i turističkog naselja
  • morska plaža za posebne namjene.”

Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je usvojila Vlada u PDF-u možete preuzeti ovdje:

Novo

Nezaboravni gost Nautičke patrole: Mirno počivaj Staki

Mirno počivaj Staki, ostao si s nama, nosimo te...

POREČ: Sajam vina Vinistra 2023, 5.-7. 5. (Mapa izlagača i program događanja)

Vinistra, najatraktivnija i najstarija istarska izložba vina otvara se...

Vrsar: Promotivna ponuda istarskih specijaliteta u 7 restorana i konoba, 5.-14.5

Od petaka 5. 5. 2023. u Vrsaru počinje već...

Nezaboravni gost Nautičke patrole: Mirno počivaj Staki

Mirno počivaj Staki, ostao si s nama, nosimo te u srcima. Bio si mi dragi gost u Areni, dok sam bio glavni urednik. Bio...

Lučka kapetanija Zadar zapošljava nautičara III. vrste i voditelja brodice

Rok za prijavu: 27. 4. 2023. Poslodavac: Lučka kapetanija Zadar, Odjel za upravljanje i nadzor pomorskog prometa, poslove traganja i spašavanja Opis posla nautičara (radno mjesto...

Željko Jerat – veliki borac za očuvanje hrvatske pomorske baštine

U subotu 22. 4. 2023. navršava se četiri godine otkako je preminuo Željko Jerat, jedan od najgorljivijih zaštitnika naše pomorske baštine. Željko Jerat jedan...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here