Aktualno

Belanova Regata života o Filipu Jurišiću na Olimpijadi – osvaja svijet

Neno Belan i njegova najnovija pjesma Regata života postaju...

VRSAR: Ribarska fešta, 26.7.2024.

U Vrsar su se vratile ribarske fešte koje se...

STARI GRAD NA HVARU: Ne propustite Dane u vali – veliki hrvatski Festival brodova, mora i mornara, 19-22. 9. 2024.

Ovogodišnji, peti zaredom Festival brodova, mora i mornara, pod...

Vlada usvojila Nacrt prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Naknada za koncesiju za korištenje sportske luke neće biti određena u dvostukom iznosu * Nema ograđivanja plaža. Cijela plaža mora biti dostupna svima.

Vlada je na 181. sjednici održanoj 29. 12. 2022. usvojila Nacrt prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji je izradilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, te će se u ovom obliku zakon proslijediti u saborsku proceduru na daljnju raspravu i glasovanje. Zakonom se određuju pojam i pravni status pomorskog dobra, zaštita pomorskog dobra, određivanje njegovih granica, evidencija i upis pomorskog dobra u katastru i zemljišnoj knjizi, imovinskopravna pitanja, upravljanje, upotreba pomorskog dobra, koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, morske plaže, sidrišta i privezišta, pojam i razvrstaj morskih luka, lučko područje, lučke djelatnosti, luke otvorene za javni promet i osnivanje lučkih uprava, luke posebne namjene te nadzor nad provedbom ovog Zakona.

Ministarstvo mora, prometa i veza provelo je postupak Javnog savjetovanja za zainteresiranom javnošću od 17. 11. do 17. 12 2022., a neki od prijedloga uneseni su i u nacrt zakona. Primjerice, prihvaćeno je:

#1. Naknada za koncesiju za korištenje sportske luke neće biti određena u dvostukom iznosu.

#2. Nema ograđivanja plaža. Cijela plaža mora biti dostupna svima, bez obzira na to tko njome upravlja. Dio plaže koji se smije gospodarski koristiti je najviše 70%.

#3. Nasipavanje je dozvoljeno isključivo neonečišćenim geološkim materijalom, a koji se utvrđuje lokacijskom dozvolom

#4. Koncesijska odobrenja za plaže će se davati na rok od 5 godina.

# 5. Jedinica lokalne samouprave uvijek ima pravo isključiti sve plaže na svom području iz sustava koncesioniranja putem Plana upravljanja pomorskim dobrom koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

#6. Rješenje o određivanju granice pomorskog dobra je deklaratoran akt kojim se utvrđuje koji dio kopna jest pomorsko dobro koje jest po samom zakonu. Odredbe o određivanju granice na inicijativu treće osobe će se brisati.

#7. Ne može se steći založno pravo na pomorskom dobru. Zalog na koncesiji nije zalog na općem dobru nego zalog na pravu obavljanja gospodarske djelatnosti.

#8. Plaže moraju biti dostupne svima uključujući i osobama s invaliditetom.

#9. Promijenjeni su nazivi uređene morske plaže vezano uz gospodarske objekte u članku 82. koji sada glasi:

“S obzirom na funkciju i model upravljanja uređene morske plaže su:

  • javna morska plaža
  • morska plaža ispred hotela, kampa i turističkog naselja
  • morska plaža za posebne namjene.”

Prijedlog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je usvojila Vlada u PDF-u možete preuzeti ovdje:

Novo

ŽENA NA BRODU: Od zlokobnice kojoj nije mjesto na brodu do gusarske kapetanice

Od davnina među pomorcima postoji vjerovanje da žena na...

Belanova Regata života o Filipu Jurišiću na Olimpijadi – osvaja svijet

Neno Belan i njegova najnovija pjesma Regata života postaju...

VRSAR: Ribarska fešta, 26.7.2024.

U Vrsar su se vratile ribarske fešte koje se...

ŽENA NA BRODU: Od zlokobnice kojoj nije mjesto na brodu do gusarske kapetanice

Od davnina među pomorcima postoji vjerovanje da žena na morskim plovidbama donosi nesreću. Osnovni uzrok takvom vjerovanju bilo je nerazumijevanje prirodnih pojava, pa su...

Belanova Regata života o Filipu Jurišiću na Olimpijadi – osvaja svijet

Neno Belan i njegova najnovija pjesma Regata života postaju zanimljivi u svijetu jedrenja i izvan Hrvatske. Britanski portal Sail World, jedan od najznačajnijih u...

MALINSKA – GLAVOTOK: Porcijunkula – blagoslov barki, brodova i posada, 2. 8. 2024.

Bliži se 2. kolovoz, svetkovina Gospe od Anđela – Porcijunkula, kada u svim franjevačkim crkvama svi vjernici mogu izmoliti oprost svih vremenskih grijeha i...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here