Aktualno

Komiža: Brzi i žestoki u ribarskoj falkuši, Festival od mora, 20-23. 6. 2024.

U četvrtak 20. lipnja kreće jedan od tradicijski najvrjednijih...

NAJBOLJE HRVATSKE MARINE: Zlatno sidro Nautičke patrole za 2023. godinu osvojila je Marina Funtana

Zlatno sidro Nautičke patrole za 2023. godinu osvojila je...

Zlatno sidro Nautičke patrole 2022: Način ocjenjivanja, popis marina i popis priznanja USKORO REZULTATI

Ocjenjivanje usluga marina i ponude hrvatskog nautičkog turizma portala Nautička patrola jedino je neovisno ocjenjivanje kvalitete marina i sadržaja nautičkog turizma u Hrvatskoj: bez utjecaja marketinga i potpore države.

Pri kraju smo sa analizom ocjena koje su nautičari dali svakoj od ukupno 60 hrvatskih marina u našoj on line anketi na pet jezika. Također privodimo kraju i analizu online reputacije za sve hrvatske marine. Prije nego što objavimo rezultate pogledajte kako se ocjenjivalo, kako se dolazi do izračuna bodova za najbolje hrvatske marine i o kojim se sve priznanjima radi.

Ocjenjivanje marina i ponude u nautičkom turizmu: neovisno i sveobuhvatno

Nautičari su marine i ponudu nautičkog turizma u Hrvatskoj ocjenjivali online anketnim upitnikom na pet jezika putem portala Nautička patrola, a u ukupnoj ocjeni uzimala se u obzir i online reputacija. Ocjenjivanje marina trajalo je od 12. 4. 2022. (u 00 sati)do 31. 12. 2022. (do 24:00 sati).

Ocjenjivanje usluga marina i ponude hrvatskog nautičkog turizma portala Nautička patrola jedino je neovisno ocjenjivanje kvalitete marina i sadržaja nautičkog turizma u Hrvatskoj: bez utjecaja marketinga i potpore države.

Prvi put anketiranjem su obuhvaćene sve hrvatske marine, njih 60, a ne samo 30-tak koliko ih je dosad tijekom ljeta bilo moguće obići brodom.

Također, prvi puta dosad, ocjenjivao se njihov rad i usluge tijekom cijele godine, pa je zbog smanjene konkurentnosti sezonskih marina, uvedeno još jedno priznanje – Sezonska marina godine. U slučaju da neka od sezonskih marina visokim ocjenama i online reputacijom bude u vrhu te stekne uvjete za odgovarajuća priznanja u konkurenciji ostalih marina – pripada joj takvo vrhunsko priznanje.

Sadržaj upitnika

Osnova prikupljanja podataka Nautičke patrole je anketni upitnik na: njemačkom, engleskom, talijanskom, slovenskom i hrvatskom. Kao i prethodnih pet sezona kada je Nautička patrola tijekom ljeta posjećivala marine novinarskim brodom na jedra, sadržava sedam osnovnih pitanja koje se odnose na:

1. Ljubaznost osoblja;

2. Uređenje i čistoću marine;

3. Urednost i funkcionalnost toaletnog prostora;

4. Ugostiteljsku ponudu;

5. Sportske i rekreativne sadržaje;

6. Zabavne sadržaje,

te pitanje-ocjenu:

7. Koliko se ugodno osjećate u ovoj marini?

Anketiranim nautičarima za svaku su ovu procjenu marine ponuđene brojčane ocjene od 1 do 5, pri čemu je 1 najlošija, a 5 najbolja ocjena. Anketa sadrži i 8. pitanje otvorenog tipa: „U kojoj se marini osjećate najugodnije?“, gdje nautičari kao odgovor upisuju naziv odabrane marine, te se marina čiji je naziv upisan najviše puta nagrađuje visokim priznanjem „Moja najdraža marina“. Drugi dio upitnika je, kao i dosad, ponudio prostor za mišljenja i prijedloge, zapažanja, kritike i pohvale na račun naših marina i našeg nautičkog turizma.

Popis marina uključenih u anketu – od sjevera prema jugu (ukupno 60 marina)

 • ACI Umag
 • Nautica Novigrad
 • Červar Porat
 • Poreč
 • Parentium
 • Funtana
 • Vrsar
 • Valalta
 • ACI Rovinj
 • Marina Polesana Pula
 • ACI Pula
 • Veruda
 • ACI Pomer
 • ACI Cres
 • ACI Ičići
 • Marina Admiral Opatija
 • Punat
 • Marina Novi (Novi Vinodolski)
 • Mitan Marina (Novi Vinodolski)
 • ACI Supetarska Draga
 • ACI Rab
 • ACI Šimuni
 • Marina Veli Rat
 • Olive Island (Sutomiščica, Ugljan)
 • Marina Veli Iž
 • Marina Tankerkomerc Zadar
 • Marina Borik
 • Marina Dalmacija (Sukošan)
 • Marina Kornati (Biograd)
 • Marina Šangulin (Biograd)
 • ACI Žut
 • ACI Piškera
 • Hramina
 • Betina
 • Pirovac
 • ACI Jezera
 • Tribunj
 • ACI Vodice
 • Mandalina (Šibenik)
 • ACI Skradin
 • Kremik
 • Frapa Rogoznica
 • Agana
 • Marina Baotić (Seget Donji)
 • Marina Trogir
 • ACI Trogir
 • Marina Kaštela
 • ACI Split
 • Marina Lav Podstrana
 • Martinis Marchi Marina (Maslinica, Šolta)
 • ACI Milna
 • ACI Palmižana
 • ACI Vrboska
 • Marina Baška Voda
 • Marina Korkyra (Vela Luka)
 • ACI Korčula
 • Marina Lumbarda
 • ACI Slano
 • ACI Dubrovnik
 • Frapa Dubrovnik

Izračun ocjena

Izračunavanje ukupne ocjene pojedine marine sastoji se iz dva dijela:

1. Ocjene nautičara, što čini 70 posto ukupne ocjene marine, i

2. Online reputacija, što čini 30 posto ukupne ocjene marine.

Ocjene online reputacije iskazuju se brojkama od 1 do 5, ali ne po pojedinim kategorijama već za ukupni dojam o marini.

Do konačne ocjene za svaku marinu dolazi se egzaktno u dva stupnja:

1. Zbroj prosječnih ocjena koje su nautičari dali iz svih sedam pitanja-kategorija podijeli se sa sedam. Potom se taj broj pomnoži sa 0.7 (čini 70 % konačne ocjene), a prosječna ocjena online reputacije za tu marinu pomnožena je sa 0.3 (čini 30 % konačne ocjene).

2. Dobivena dva broja za svaku marinu se zbrajaju i tako se utvrđuje konačna ocjena odnosno broj bodova za svaku pojedinu marinu. Izračuni se rade na dvije decimale.

Priznanja Nautičke patrole 2022. godine

ZLATNO SIDRO

Marini s ukupno najviše osvojenih bodova pripada i najviša hrvatska nautička nagrada Zlatno sidro.

SREBRNO SIDRO

Iduća marina, druga po redu prema ukupnom broju bodova osvaja Srebrno sidro.

BRONČANO SIDRO

Trećoj marini po redu s brojem ukupno prikupljenih bodova pripada Brončano sidro.

MOJA NAJDRAŽA MARINA

Marina čiji je naziv najviše puta upisan kao odgovor na pitanje „U kojoj se marini osjećate najugodnije?“ nagrađuje se visokim priznanjem Moja najdraža marina.

ZLATNI OSMIJEH JADRANA

Marina s najvišim ocjenama u odgovoru na pitanje o ljubaznosti osoblja osvaja priznanje Zlatni osmijeh Jadrana.

NAJBOLJA MARINA S ČARTEROM

Marina s najbolje organiziranim čarterom i s najviše pozitivnih ocjena čarter gostiju osvaja priznanje Charter marina godine.

ZLATNO SIDRO ZA MARINU SA SUHIM VEZOM

Marina s najkvalitetnijim suhim vezom osvaja Priznanje za vrhunski suhi vez.

ZLATNI VEZ GASTRONOMIJE

Marina kojoj su nautičari dali najviše ocjene za ugostiteljske sadržaje osvaja priznanje Zlatni vez gastronomije.

Novo

Komiža: Brzi i žestoki u ribarskoj falkuši, Festival od mora, 20-23. 6. 2024.

U četvrtak 20. lipnja kreće jedan od tradicijski najvrjednijih...

NAJBOLJE HRVATSKE MARINE: Zlatno sidro Nautičke patrole za 2023. godinu osvojila je Marina Funtana

Zlatno sidro Nautičke patrole za 2023. godinu osvojila je...

LOVRAN: Fešta posvećena trešnji, 15. 6. 2024.

Tijekom cijelog lipnja u Lovranu se mogu kušati razne...

ZLATKO DALIĆ U ZLATNOJ MARINI FRAPA: Vrhunski izbornik u vrhunskoj marini

Marina Frapa je prema ocjenama nautičara u anketi Nautičke patrole dosad dva puta uzastopce osvojila najveće priznanje u hrvatskoj nautici i hrvatskom nautičkom turizmu...

TKO ĆE DOBITI ZLATNO SIDRO 2023: Glasajte online za najbolje hrvatske marine do 31.12. u ponoć

Dragi nautičari – gosti hrvatskih marina. Pred nama je sedmo proglašenje dobitnika Zlatnog sidra Nautičke patrole, najvećeg priznanja u hrvatskoj nautici i hrvatskom nautičkom...

POZIV NAUTIČARIMA: Glasajte za NAJBOLJE HRVATSKE MARINE 2023 na portalu nauticka-patrola.hr

Dragi naši gosti nautičari. Podsjećamo da je prvog dana ove godine krenulo sedmo izdanje novinarske nautičko turističke akcije Nautička patrola - drugo u svom...

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here